23 август 2014

Латинският се завръща и в британските училища

Според данни, публикувани на 18. август, латинският е направил своето голямо завръщане в британските държавни училища. Докато преди 10 години държавните средни училища, предлагащи този предмет, са били само сто, сега те са над 600. Данните са изнесени от University of Cambridge School Classics Project, организация, чиято цел е да подкрепя развиването на класическото образование в средните училища.

Главният герой в Cambridge Latin Course Caecilius (от страницата на CSCP)

Една от главните причини за това увеличение е държавното финансиране, което позволява на организацията да развива дигитални материали за обучение, които позволяват на училища без учители по латински да могат да предлагат предмета за изучаване онлайн. Наскоро тя получава грант от 500 000 лири (за две години), който да позволи активното продължаване на дейността в подпомагането на училищата.

University of Cambridge School Classics Project (чийто сайт може да бъде посетен чрез този линк) предлага различни видове подкрепа за развитието на класическото образование. На първо място това са консултации за училища, които искат да въведат латински и старогръцки в рамките на своя образователен curriculum. Проектът помага с консултации на място или по видеоконферентна връзка, снабдява училищата с подходящи материали и им асистира при организирането на учебни пътувания до археологически обекти от римската епоха.

Другата част от дейността му се изразява в предлагането на индивидуални електронни курсове за хора на всякаква възраст. Това могат да бъдат ученици, които искат да получат определен сертификат за достигнато ниво по езика, който да им послужи в рамките на училищното образовани, или хора с интерес към латинския и Античността, които искат да придобият начални познания по езика или да задълбочат вече получени такива. Курсовете използват популярния Cambridge Latin Course и се осъществяват по e-mail с т.нар. e-tutor, който проверява и оценява работата на учащия. Предлагат се и уроци по уебкамера.

Арън Нелсън показва учебниците по латински на своя iPad

Тези курсове се използват и от ученици извън Великобритания. Американският вестник Recorder представя Арън Нелсън, ученик в училище Mohawk в щата Масачузетс, който по своя инициатива завършва успешно един от електронните курсове на Cambridge Latin Course и по този начин вдъхновява цяла група свои съученици за изучаването на латински. Директорката на училището откликва на техния интерес и от тази есен училището сключва договор с Кеймбридж за въвеждането на латински в училището. Обучението ще се провежда, разбира се, под ръководството на учител от училището, но с електронни книги и приложения за iPad, както чрез онлайн видеоматериали, предоставени от университета.

По материали на Independent и Recorder .

14 август 2014

Латинският - съвременната мода на образованието в САЩ: "Трябва да използваме активно езика, който изучаваме"

"Ако си търсиш работа с латински език, сега един от основните въпроси е: "Говориш ли го?"


Двама професори от Университета на Кентъки - Милена Минкова (доктор по класическа филология на Софийския университет и възпитаник на НГДЕК "Константин Кирил Философ" - б.прев.) и Терънс Тънберг водят семинари и организират летни лагери (или conventicula) по разговорен латински и всъщност комуникират помежду си на латински. Той е техният общ език.

Минкова споделя, че общува на латински с "мнозина колеги от Европа и Америка". Естествено, на факултетни съвети тя и Тънберг говорят на английски, но латинският се е превърнал в техен "нормален език за комуникация". Рим, където Минкова е живяла (тя е преподавала в Папския Салезиански университет - б.прев.), е "столицата на света", caput mundi, но в Лексингтън тя и Тънберг са създали "Nova Roma" заедно с хора, които се чувстват удобно, говорейки на "езика, оформил западния свят". Някои от техните ученици вече изпращат обратно в Лексингтън свои ученици, които да учат в Института по латински език.

Милена Минкова

"Ние сме сякаш дядовци и баби", казва Минкова, имайки предвид удължаването на живота на език, който мнозина са смятали и смятат за мъртъв.

Тънберг от своя страна не отива толкова далеч както някои, които предлагат езикът на Европейския съюз да бъде латинският ("Това е абсурдно!").  Неговият подход е по-практичен - той казва, че "трябва да използваме [активно] езика, който изучаваме".

Да се адаптира езикът към променящия се свят е лесно. Думата "компютър" все пак произлиза от латинския глагол computare - смятам (на латински има два варианта - computatrum и computatorium). А "лаптоп"- отговорът на Тънберг е да прибавим прилагателно и да го наречем преносим компютър - "computatorium gestabile". По отношение на други думи - има някои например, които са общ "жаргон" за всички езици. Един iPad ще е iPad и на латински.

За Washington Post Минкова и Тънберг цитират на латински знаменити фрази на американски президенти, които могат да бъдат чути тук.


Терънс Тънберг

Клаудия Безака, съветник по въпросите на чуждоезиковото обучение във Washington, D.C. споделя виждането, че латинският може да бъде ключ към повишаването на грамотността на учениците като цяло. Някои от училищата в щата са направили латинския задължителен за всички ученици, включително за тези в предучилищна възраст, които тепърва ще усвояват и английския.

Мнозина учители от различни щатове се записват на семинарите по "говорим латински", които Тънберг и Минкова организират и споделят причините: говоренето на латински ще ги направи по-добри учители по латински; ще им помогне да привлекат по-широка група ученици с различни стилове на учене; учениците, които говорят латински, ще "интернализират" структурата на езика, вместо да гледат на синтаксиса като на код, който трябва да бъде дешифриран. 

Като обобщение на всичко казано Джъстин Принцбах, 27-годишен учител по латински, споделя: "Ако си търсиш работа с латински език, сега един от основните въпроси е: "Говориш ли го?" Когато преди четири години кандидатствах за работа, въобще не стана дума за това."

По материали от Washington Post (тук и тук). Снимките са от статиите и от сайта на Университета на Кентъки. Текста състави и преведе Димитър Драгнев.

02 август 2014

Латинският отново е популярен в училищата в Германия

(по материали от dw.de от края на 2012 г.)

В продължение на дълги години латинският не е предизвиквал ентусиазъм като предмет, изучаван със сериозен интерес. Сега той се възражда именно от желанието на учениците, като много училища следват тази тенденция. Тя засега обаче не получава разпространение в други страни.
Йоханеумът (Johanneum) е най-старото и най-богато украсеното училище в Хамбург. Зад стените на сградата от XIX в. класическите езици винаги са били на почит. В гимназията учениците учат латински - още от пети клас (в Германия гимназията започва от пети клас и обхваща осем учебни години - бел.прев.).

Много родители избират Йоханеум, защото те искат определен вид образование за своите деца, казва Анна Шюнеман, която преподава латински и немски вече четири години. Тя обаче гледа критично на елитарността. Латинският е много повече от специален предмет, чрез който родителите обещават предимство на децата си. Тя преподава латински със страст и се опитва при всяка възможност да сподели това удоволствие със своите ученици.

След 2000 години Овидий има какво да каже

За да оживи Древния Рим Шюнеман прожектира върху екрана картина, която да бъде отправна точка за дискусия сред учениците. На екрана се виждат римляни, които седят на трибуна. "Spectatum veniunt, veniunt spectentur ut ipsae" чете ученичката Карла от своята книжка. 

Преводът отеква от различни страни: "Те идват, за да гледат и за да бъдат видени". Учениците горещо дискутират какво тези думи, написани от римския поет Овидий преди повече от 2000 години (в първа книга на неговото произведение "Ars amatoria" - "Любовното изкуство"), имат общо с живота днес.


Шюнеман винаги се опитва да създаде уроци, които да са живи и забавни и да стимулират интерес към римската култура сред учениците. "Когато аз ходех на училище, фокусът беше върху структурата на езика" казва 33-годишната учителка. 

Броят на студентите по латински се увеличава

Благодарение на подхода, който Шюнеман описва, в последните седем години броят на студентите, които се записват да учат латински постоянно расте (в Германия специалностите латински и старогръцки са разделени и невинаги студентите, които изучават латински, изучават и старогръцки и обратното. В България те се изучават винаги заедно в специалността класическа филология. - бел.прев.).

"Увеличаването на броя на учещите латински в училище се отразява и на университетите", казва Клаудия Шиндлер, която ръководи Института по гръцка и латинска филология в университета в Хамбург. "Училищата, особено тези, които преди сериозно са редуцирали латинския в своите учебни планове и са съкратили съответните щатове, изведнъж се сблъскват с многобройни ученици, които са избрали латинския като свой основен предмет.

Германското изключение

За разлика от доста европейски страни, в Германия темите за стойността и ползата от латинския са отново актуални (като подобни примери могат да се посочат Австрия, Холандия, Италия и Испания). За Германия въпросът е важен и от гледна точка на интеграцията на деца от имигрантски произход, тъй като изучаването на латинския е от полза за по-доброто овладяване на немския. Но за Клаудия Шиндлер и за другите "фенове" на латинския, той е много повече от врата към другите езици, ключ към логическо мислене и помощ за усвояването на останалите предмети. "Той е част от нашата култура. Така човек стига до своите корени", добавя Шиндлер.

Текста състави и преведе Димитър Драгнев

Популярни публикации

Общо показвания