28 октомври 2012

Представяне на дисертацията на д-р Вяра Калфина

На Димитровден привечер в 187. аудитория на СУ д-р Вяра Калфина представи защитената си наскоро дисертация на тема "Ритуални аспекти на митологичните мотиви за насилствена смърт в древногръцки културен контекст". Д-р Калфина представи конкретните митове и източници (писмени и археологически), върху които се е концентрирала по време на работата си, а в последвалата дискусия бяха коментирани различни теории за връзката между мита и ритуала. Семинарът беше организиран от Асоциацията за развитие на университетското класическо образование (АРУКО).

"ΕΛΛΗΝΙΚΑ" - политика и култура на Древна ЕладаНа 23.10.2012 г. в СУ "Св. Климент Охридски" беше представен първият том от поредицата "Хеленика - политика и култура на Древна Елада" на Ваня Лозанова-Станчева, професор в Центъра по тракология към Института по балканистика на БАН. Благодарение на чудесното полиграфическо изпълнение на Академичното издателство "Марин Дринов" на български вече е налично едно чудесно изложение на историята на Гърция преди гърците, на зараждането на ойкуменето на Древна Елада, на политическото развитие на Атина и Спарта, като към него са прибавени таблици и карти, част от които за първи път се появяват на български. 
Текстът изобилства и с откъси от древни автори (Херодот, Тукидид, Аристотел), които илюстрират представените тези. За първи път на български се появява толкова подробен обзор на най-ранната история на Атина и Спарта, като са приложени съответните хронологически таблици и географски карти. Явно в съответствие с приведените откъси от превода на Херодот, направен от проф. Петър Димитров, повечето антични имена са транскрибирани със старогръцкото им възстановено произношение, а не според традиционния начин.  
Очакваме с нетърпение и следващите две части, които ще говорят за античния театър и старогръцката религия.

21 октомври 2012

Phrontisterium classicum - 22.10.2012


От страницата на Катедра "Класическа филология":

Заповядайте на първата за тази учебна година сбирка на интердисциплинарния семинар Phrontisterium сlassicum, която ще се проведе на 22 октомври, понеделник, от 17 ч. в 176 ауд. На нея ще проведем отложената среща от м. май с нашия колега и талантлив преводач Владимир Атанасов. Той ще говори за "Предизвикателствата на превода от класически езици" и ще сподели опита си от работата с античните текстове и превода им на български език.
(Владимир Атанасов е автор на многобройни преводи от латински и старогръцки - някои от тях са: историята на Тит Ливий - досега са излезли първите осем книги, "Атически нощи" на Авъл Гелий, писмата на Юлиан, "Киропедия" на Ксенофонт, сатири и пародии на Лукиан, речи на Цицерон, "За Светия Дух" на Василий Велики, автор е и на много предговори и най-различни статии, свързани с Античността и античното наследство.)

Популярни публикации

Общо показвания