28 октомври 2012

Представяне на дисертацията на д-р Вяра Калфина

На Димитровден привечер в 187. аудитория на СУ д-р Вяра Калфина представи защитената си наскоро дисертация на тема "Ритуални аспекти на митологичните мотиви за насилствена смърт в древногръцки културен контекст". Д-р Калфина представи конкретните митове и източници (писмени и археологически), върху които се е концентрирала по време на работата си, а в последвалата дискусия бяха коментирани различни теории за връзката между мита и ритуала. Семинарът беше организиран от Асоциацията за развитие на университетското класическо образование (АРУКО).

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации

Общо показвания