23 август 2013

Блог за старогръцка литература

Доц. д-р Николай Гочев, преподавател по старогръцка литература в Катедра "Класическа филология" в СУ "Св. Климент Охридски" от няколко години води свой тематичен блог за старогръцка литература, където публикува свои материали, свързани с лекциите му в университета. Освен текстовете там може да се намери изключително богата колекция от връзки към първична и вторична литература и към други източници, свързани с античността.

Популярни публикации

Общо показвания