24 септември 2010

Подновяване дейността на ДИАБ (Дружество на изследователите на античността в България)

Дружеството на изследователите на античността в България (ДИАБ), основано през 2000 г. като подразделение на европейската организация на изследователите на античността (FIEC), подновява от м. октомври своята дейност. На 18.10. се свиква отчетно събрание, на което ще се актуализира списъкът на членовете и ще се приеме план за по-нататъшна дейност.

През ноември месец предстои конференция в чест на проф. дфн Богдан Богданов, който същия месец навършва 70 години

Популярни публикации

Общо показвания