30 ноември 2013

Представяне на сборника "Атика в България"


На 27.11., в Новата конферентна зала (Ректорат) на Софийския университет от 17 ч. се състоя представянето на сборника "Атика в България" (Съст. Клео Протохристова. Пловдив: Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2013), посветен на рецепцията на античната драма в България. То е част от заключителните събития на тригодишния съвместен проект на Катедрата по класическа филология на СУ и Катедрата по история на литературата и сравнително литературознание на ПУ "Документиране, архивиране и изследване на рецепцията на античната драма в България" ("Арион").


Популярни публикации

Общо показвания