20 май 2013

Десета юбилейна конференция на млади учени от ФКНФ

На 14.05.2013 г. в Ректората на СУ "Св. Климент Охридски" се проведе Десетата юбилейна конференция на млади учени от ФКНФ, организирана под ръководството на зам.-декана на ФКНФ проф. д-р Димитър Веселинов. Класическите филолози взеха голямо участие в нейното провеждане, представяйки се със следните доклади:

Вяра Калфина - "Представяне на човешка метаморфоза в класическата гръцка драма", Глория Бакърджиева - "Образованието в древна Гърция", Снежана Антонова-Цвяткова - "Специфика на учебното съдържание в обучението по латински език и принципи за неговия подбор и структуриране", Тамара Петринска - "Видове женски заболявания в Хипократовия корпус", Алексей Стамболов - "Непубликуван образец на гръцкия език от XVII в.", Цветан Василев - "Гръцките надписи в стенописите на църквата „Пророк Илия“, Бобошево, Кюстендилска област, от 17-ти век – нови четения и наблюдения".
Студентите от специалността за пореден път също взеха участие в обособена секция:

Димитър Драгнев - "Рим в творбите на Секст Проперций и на Джовани Пасколи", Елина Боева - "Катул и числата", Вероника Тонева - "Многоликият образ на Луперкалиите", Антон-Константин Оруш - "Рецепция на две антични реалии в Нацистка Германия".

Ето и запис на един от докладите:Популярни публикации

Общо показвания