26 април 2013

Награда за българин от международен конкурс по латински език


Със своята творба “Epistula Clementis ad Iohannem” Димитър Драгнев, студент в трети курс на специалност „Класическа филология“, възпитаник на НГДЕК „Константин Кирил Философ“, спечели почетна награда във Втория международен конкурс за поезия и проза на латински език, организиран от Папския Салезиански университет, Италианската академия за поезия и редица други организации. Според условията на конкурса участниците представиха своите оригинални творби (в стихове или проза), написани на класически латински език. Награждаването на победителите се състоя на 12 април в Рим, а наградите връчи известният италиански лингвист и бивш министър на образованието Тулио де Мауро. Награденият текст може да бъде прочетен тук.

10 април 2013

Phrontisterium classicum - 08.04.2013 г.

На 8 април, понеделник, от 17 ч. в 176 ауд. се проведе поредната сбирка на интердисциплинарния семинар Phrontisterium сlassicum. На нея Андрей Фомин, специализант в Американския изследователски център - София, изнесе лекция на тема Prodigia, Signs, and Dreams in Historiography: The Example of Dio Cassius.

Популярни публикации

Общо показвания