09 август 2009

Лятно прекъсване

Тъй като в момента е лято, разбираемо е, че новините, свързани с наука и образование са много малко. Очаквайте нови публикации през септември!

Популярни публикации

Общо показвания