11 юни 2013

Интелектуалците през античността

На 07.06.2013 г. се проведе заключителната сесия на семинара "Интелектуалците през античността", организиран под ръководството на доц. д-р Николай Гочев от катедра "Класическа филология" и Асоциацията за развитие на университетското класическо образование (АРУКО). Семинарът се проведе от януари до юни 2013 г., като лекторите бяха от катедрата по класическа филология и/или членове на АРУКО. Запис на заключителната беседа, както и записи на повечето от лекциите в рамките на семинара могат да бъдат намерени в Youtube-канала "Класически изследвания": 
Популярни публикации

Общо показвания