22 януари 2013

Интересни статии на сайта на катедра "Класическа филология"

На интернет страницата на специалност "Класическа филология" в СУ "Св. Климент Охридски" са публикувани интересни текстове на професорите и доцентите, преподавали в катедрата от нейното основаване до днес. Сред тях могат да се намерят ранното изследване на проф. Александър Балабанов "Еволюция на мотивите в гръцката поезия", както и докторската дисертация на проф. Димитър Дечев "De tragoediarum Graecarum conformatione scaenica ac dramatica".

Популярни публикации

Общо показвания