06 юни 2014

Учебник по старогръцки език от проф. Мирена Славова

През 2013 г. проф. Мирена Славова, ръководител на катедрата "Класическа филология" в СУ "Св. Климент Охридски" издаде учебник по старогръцки език. Това е първият оригинален учебник по старогръцки език, който се появява на бял свят в последните повече от 20 години. Книгата е озаглавена "ΕΛΛΗΝΙΖΕΙΝ" (т.е. "да говорим, да бъдем като елините") и представлява нещо повече от учебник - тя е наистина въведение в гръцкия свят чрез най-представителното му проявление - старогръцкия език.

Тя е предназначена предимно за студенти от специалностите Класическа и Новогръцка филология (и от други специалности, в които е предвидено да се изучава старогръцки), които трябва да получат стабилни основни познания по старогръцки език. От опита, получен при преподаването на старогръцки език на неоелинисти, са отделени и специални примери и упражнения, които прокарват паралели между тези два етапа на развитие на гръцкия език.

Учебникът дава най-интересни представителни примери за употребата на езика, които представляват далеч не само антични крилати мисли или откъси от надписи. Включени са доста откъси от средновековния "живот" на старогръцкия език, сред тях и такива, свързани с България и българската история. Изданието е богато снабдено с таблици, илюстрации, карти, упражнения, тестове след всеки урок, както и речник, който включва всички думи, употребени в уроците.

Книгата може да се използва и за самостоятелно занимание със старогръцкия език, както и например от ученици от НГДЕК или духовните семинарии.

Публикувани са и две рецензии за нея: от Алексей Стамболов, докторант в катедра "Класическа филология" - тук и от доц. д-р Невена Панова, преподавател по старогръцка литература в брой 16 (2014) на "Литературен вестник", стр. 5 - тук

Учебникът може да бъде намерен в книжарниците на СУ и в "Български книжици".

Славова, Мирена "ΕΛΛΗΝΙΖΕΙΝ. Учебник по старогръцки език", С., 2013, 328 стр.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации

Общо показвания