09 юни 2014

Lingua Latina viva или часове по "разговорен" латински в НГДЕК

Уточнение: в заглавието думата разговорен стои в кавички, тъй като не става дума за разпространените напоследък опити за привличане на интерес към латинския чрез разговори на тема космически кораби или частите на реактивния двигател (в които по принцип няма нищо лошо, стига да бъдат използвани умерено), а за традиционен метод на обучение по класически езици, при който езикът се употребява като съвременен жив език.

В средата на април Димитър Драгнев, бакалавър по класическа филология на СУ проведе няколко часа по латински език с учениците от 8. и 11. клас на НГДЕК "Константин Кирил Философ". В тях беше използван т.нар. Methodus Natura или естествен метод, чиято цел е активното владеене на съответния език като гаранция за доброто ниво на владеене на езика въобще. В часовете учениците се учеха да пишат и говорят на латински, като се започна от най-основните фрази - поздрави, представяне, изразяване на мнение и предпочитания. 

След това бяха прочетени няколко диалога, които учениците имаха време предварително да разгледат и разберат с помощта на бележките в полето отстрани. Те представляват превод на някои думи или фрази, но в повечето случаи латинският език бива обясняван отново с други, вече познати думи и изрази на латински (той е lingua per se illustrata - "обяснен чрез самия себе си"). Преводът на български в този случай не е основна цел, тъй като учениците разбираха точния смисъл на казаното от самия контекст.
Диалозите бяха разиграни на дъската от учениците, след което те получиха задача за домашно сами да съставят такива, използвайки наученото в часа. Своите текстове те представиха през следващите дни.

Този метод на обучение по класически езици е един от най-популярните в последните години и получава широко разпространение в редица страни в Европа (особено в Италия) и Северна Америка. Всъщност той не е нов по своята същност, защото именно това е методът, по който са се изучавали латински и старогръцки по времето на Ренесанса. Чак в средата на XIX в. той бива заменен от т.нар. граматико-преводен метод, в който, както показва името, основният акцент в обучението се пада на граматиката и на превода на съответния роден език.


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации

Общо показвания