29 януари 2014

"Успоредни животописи" от Плутарх


Наскоро издателство "Ерго" издаде непубликувани досега на български части от "Успоредните животописи" на Плутарх. Това са биографиите на Ликург и Нума, Солон и Публикола, Кимон и Лукул, Фокион и Катон Млади, Темистокъл и Камил, Никий и Крас, както и сравненията помежду им. Преводите са на преподавателите от Катедра "Класическа филология" в СУ "Св. Климент Охридски" - доц. д-р Невена Панова, д-р Драгомира Вълчева и проф. дфн Мирена Славова

Популярни публикации

Общо показвания