13 май 2011

Старогръцки език - граматически таблици

Във Wikipedia  http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%8A%D1%86%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8)  може да намерите граматически таблици със склонението на имената и спрежението на глаголите на старогръцки език.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации

Общо показвания