03 април 2015

Юбилейна конференция "Филология - класическа и нова"

Днес Факултетът по класически и нови филологии на СУ "Св. Климент Охридски" отбелязва петдесетгодишнината си с юбилейна конференция "Филология - класическа и нова". Програмата може да намерите в този линк: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/kalendar/yubilejna_konferenciya_na_fakultet_po_klasicheski_i_novi_filologii_na_tema_filologiya_klasicheska_i_nova .

Популярни публикации

Общо показвания