01 септември 2020

Седмата Лятна школа по класически езици в България


От 17. до 25. август 2020 г. в София се проведе седмата Лятна школа по класически езици в България. В нея участваха общо 40 души – ученици, студенти и преподаватели от СУ "Св. Климент Охридски", НГДЕК "Св. Константин-Кирил Философ", НБУ, Първа АЕГ, 9. ФЕГ "Алфонс дьо Ламартин", СМГ „Паисий Хилендарски“, Американски колеж – София, НМА „Панчо Владигеров“, Университета на Кентъки и други.

Събитието се проведе при спазването на всички актуални противоепидемични мерки.

По време на школата бяха проведени над 160 часа занимания, основно по латински и старогръцки, както и по други стари езици като старобългарски и персийски. Бяха четени произведения на Катул, Хораций, Овидий, Федър, Марциал, Лукиан, бл. Августин, Черноризец Храбър, Пико дела Мирандола, Симон Марий и Евангелието според Йоан.

И тази година имаше занимания с антична поезия и нейните интерпретации през вековете.

Още в първия ден на школата по интернет като специален гост се включи проф. Милена Минкова от Университета на Кентъки, САЩ, която проведе двучасово занимание върху една от сатирите на Хораций.

В лекционната програма се включиха студентът по класическа филология и балканистика в СУ „Св. Климент Охридски“ Борислав Петров с лекция на тема „Защо се чете така на английски?“, завършвайки по този начин обзорния му поглед върху интересни моменти от историята на английския език, започнал още на лятната школа през 2017 г. и продължил хронологически през 2018 и 2019 г.

За втора поредна година проф. дфн Искра Христова-Шомова от катедра „Кирилометодиевистика“ в СУ „Св. Климент Охридски“ изнесе лекция на лятната школа. Тази година темата беше „Старобългарските астроними“.

В школата тази година се включи и един нов лектор – доц. д-р Йордан Банев от НМА „Панчо Владигеров“, който изнесе лекция на тема „Писанието в пението“.

Темата на тазгодишната лекция на Ангел Димитров, студент по философия в СУ „Св. Климент Охридски“ бе „Езикът на ума“.

Д-р Лъчезар Томов (НБУ и НГДЕК „Св. Константин-Кирил Философ изнесе лекция на тема „Теетет, Теодор и природата на познанието“.

Учениците подготвиха и представиха написана от тях кратка сцена върху една от басните на Федър.

Преподаватели в школата: Димитър Драгнев (СУ „Св. Климент Охридски“, възпитаник на НГДЕК и  Accademia Vivarium Novum в Рим/Фраскати, Италия; организатор на школата, учител по латински език в 17 СУ „Дамян Груев“, преподава латински и в Първа АЕГ и 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“), д-р Иван Петров (МУ-Пловдив), доц. д-р Невена Панова (СУ „Св. Климент Охридски), гл.ас. д-р Димитър Илиев (СУ „Св. Климент Охридски), ас. Яна Христова (СУ „Св. Климент Охридски), Бетина Янева (НГДЕК „Св. Константин-Кирил Философ), Борислав Петров (СУ „Св. Климент Охридски), Максим Попов и Марк Томов (ученици в НГДЕК „Св. Константин-Кирил Философ“ и възпитаници на Accademia Vivarium Novum), Мадлен Нанева (СУ „Св. Климент Охридски).

Популярни публикации

Общо показвания