17 март 2010

Мирослав Найденов поздрави на латински език завършващите ветеринарна медицина (от pressclub.bg)

Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов поздрави на латински език абсолвентите ветеринарни лекари от Тракийския университет. На първата по успех абсолвентка подари латинско-български речник.

Интересно на какво се дължи този рядък акт на употреба на латинския в България и какво точно е казал министърът на това дипломиране?

11 март 2010

Workshop в НГДЕК - Catulli Carmen 13.Днес във видеозалата на НГДЕК се проведе workshop на тема 13. стихотворение от Катул (текстът - тук). Мултимедийна презентация изнесе доц.д-р Виолета Герджикова от СУ. Стихотворението беше разгледано и коментирано подробно. Особено внимание бе обърнато на реалиите, които се съдържат в него и на проблемите при превода. Доц. Герджикова представи различни хипотези относно тълкуването на стихотворението. В дискусията участваха ученици от НГДЕК, присъстваха и преподаватели от Гимназията.

06 март 2010

Workshop в НГДЕК

На 11.03.2010 г. от 13:15 ч във видеозалата на НГДЕК "Константин Кирил Философ" доц. д-р Виолета Герджикова от катедра "Класическа филология" в СУ ще проведе workshop (беседа) върху стихотворение 13. от Катул. Заповядайте!

Популярни публикации

Общо показвания