11 март 2010

Workshop в НГДЕК - Catulli Carmen 13.Днес във видеозалата на НГДЕК се проведе workshop на тема 13. стихотворение от Катул (текстът - тук). Мултимедийна презентация изнесе доц.д-р Виолета Герджикова от СУ. Стихотворението беше разгледано и коментирано подробно. Особено внимание бе обърнато на реалиите, които се съдържат в него и на проблемите при превода. Доц. Герджикова представи различни хипотези относно тълкуването на стихотворението. В дискусията участваха ученици от НГДЕК, присъстваха и преподаватели от Гимназията.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации

Общо показвания