29 юли 2014

Статистика за броя на учениците, изучаващи латински и старогръцки по света


От департамента по Digital Humanities на университета в Лайпциг (в чийто екип е и Симона Стоянова, възпитаник на специалност "Класическа филология" на СУ "Св. Климент Охридски") през февруари представиха една интересна статистика за броя на учениците, изучаващи латински и старогръцки език в различни страни по света (за съжаление тя е все още непълна).

За България данните не са събрани трудно - в нашата страна латински изучават около 500 ученици, а старогръцки - около 400. Почти изцяло това са учениците от НГДЕК "Константин Кирил Философ", където латински изучават всички ученици (от 8. до 12. клас), а старогръцки се учи задължително от 9. до 12. клас, и двата езика по четири часа седмично. Към това се прибавят и малко на брой ученици от НГХНИ "Константин Преславски" във Варна (където се изучават и латински и старогръцки като задължителни предмети в някои от профилите, но с много ограничен хорариум) и ученици от някои частни училища в София, където латинският (отново с много малък хорариум) е избираем предмет.

Спрямо останалите страни, ако правим сравнението на база брой ученици/население на страната, съотношението никак не е добро. България е по-добре по отношение на старогръцкия в сравнение с някои от другите страни. От проучените държави най-добри показатели имат Италия (2 милиона ученици с латински и 680 000 със старогръцки) и Германия (800 000 ученици с латински и 7000 ученици със старогръцки), където и хорариумите са високи (поне в Liceo Classico в Италия и в Gymnasium-а в Германия). В САЩ, където латинският сега е "на мода", се отчитат около 120 000 учещи латински в средните училища. Във Великобритания, където латинският и старогръцкият са предимно избираеми предмети, има около 15 000 ученици с латински и около 2000 ученици със старогръцки. Интересна е статистиката за Хърватска, където при население от около 4 млн. души, има близо 25 000 ученици с латински и близо 3000 със старогръцки.

Проучването продължава и на този адрес: http://www.dh.uni-leipzig.de/wo/call-for-collaboration-could-you-help-us-quantify-the-total-number-of-students-studying-latin-and-ancient-greek-in-the-world/ може да се допълва липсваща информация. Ще е добре да се видят статистики за Холандия, Чехия, Испания и Гърция, където предметите имат голямо разпространение, а е добре и към числата да се включи и справка за хорариума.

Това все пак са само числа, които не говорят за качеството на класическото образование в България. Последните отлични постижения (за които нашият блог писа туктук и тук) доказват, че то се държи на добро ниво спрямо останалите страни. Но не бива да забравяме, че България остава като цяло единствената страна в ЕС (дори Македония е преди нас!), където обучението по латински и старогръцки в класическия му вид с пълен хорариум е достъпно само в едно училище. 


Популярни публикации

Общо показвания