25 март 2016

Конкурс за авторски творби (резултати)

LA: infra invenitur.

BG: Завърши първия по рода си конкурс за авторски творби на латински език за ученици и студенти (под патронажа на НГДЕК и СУ). Ето резултатите:

(класиране на ученическите текстове)
Победител: Диана Зулчева 12 Г (първа награда и публикация на текста в международното списание "Melissa").

В категория до 1500 думи:
Почетно упоменаване за текста на Мадлен Нанева 12 Г. 

В категория до 200 думи:
Особена похвала (ex aequo) за Бетина Янева 12 Г и 
                    за Мария-Магдалена Пейчинова 12 Б

Почетно упоменаване за текста на Румяна Павлова 10 В и
                    на Стилияна Ковачева 9 А.

(класиране на студентските текстове)

Награда не се присъжда
Голяма похвала за текста на Красимир Иванов, III курс.

Благодарим на всички участвали!
Комисия: проф. д-р Милена Минкова
       Владимир Атанасов
       Димитър Драгнев

LA: Certamen ad textus Latinos componendos AD MMXVI sub aegide Lycei Classici a Constantino Cyrillo Philosopho nuncupati
et Universitatis Serdicensis a Sancto Clemente Ochridensi nuncupatae

(opuscula discipulorum)

Victrix: Diana Petrova; 
tribuitur ei primum praemium et divulgatio operis in commentariis periodicis, c.n. Melissa.

In ordine ad MD verba: 
Mentio honoris causa tribuitur Magdalenae Nanevae

In ordine ad CC verba:
Laus (ex aequo) tribuitur Betinae Ianevae et
     Mariae-Magdalenae Peitchinovae
Mentio honoris causa tribuitur Rumianae Pavlovae et
       Stylianae Kovatchevae

(opuscula universitaria)

Praemium non tribuitur
Tribuitur magna laus Krasimiro Ivanov

Gratias agimus omnibus discipulis et studiosis!
Iudices: prof. Milena Minkova
   Vladimir Athanasov
   Demetrius Dragnev

Популярни публикации

Общо показвания