10 април 2013

Phrontisterium classicum - 08.04.2013 г.

На 8 април, понеделник, от 17 ч. в 176 ауд. се проведе поредната сбирка на интердисциплинарния семинар Phrontisterium сlassicum. На нея Андрей Фомин, специализант в Американския изследователски център - София, изнесе лекция на тема Prodigia, Signs, and Dreams in Historiography: The Example of Dio Cassius.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации

Общо показвания