04 ноември 2012

Дьорд Каршаи за старогръцката литература в София

Чуждестранен гост по проекта "Арион" за рецепцията на античната драма в България в класическата филология в СУ. Ето и официалното съобщение:
Катедра Класическа филология и Проект "Арион" ви канят на лекциите на нашия гост-лектор от университета в Печ - Дьорд Каршаи:
Classical philology and communism in Hungary after World War Two. The censorship and the Antigone. - 05.11, 18:30ч. Унгарски културен институт
The Prometheus Bound: a Misunderstood Tragedy of Aischylus - 06.11, 14:00ч. Аудитория 176            
Tragedy and Comedy in the Iliad - 08.11, 14:00ч. Аудитория 176.

Линк към плаката.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации

Общо показвания