28 октомври 2012

"ΕΛΛΗΝΙΚΑ" - политика и култура на Древна ЕладаНа 23.10.2012 г. в СУ "Св. Климент Охридски" беше представен първият том от поредицата "Хеленика - политика и култура на Древна Елада" на Ваня Лозанова-Станчева, професор в Центъра по тракология към Института по балканистика на БАН. Благодарение на чудесното полиграфическо изпълнение на Академичното издателство "Марин Дринов" на български вече е налично едно чудесно изложение на историята на Гърция преди гърците, на зараждането на ойкуменето на Древна Елада, на политическото развитие на Атина и Спарта, като към него са прибавени таблици и карти, част от които за първи път се появяват на български. 
Текстът изобилства и с откъси от древни автори (Херодот, Тукидид, Аристотел), които илюстрират представените тези. За първи път на български се появява толкова подробен обзор на най-ранната история на Атина и Спарта, като са приложени съответните хронологически таблици и географски карти. Явно в съответствие с приведените откъси от превода на Херодот, направен от проф. Петър Димитров, повечето антични имена са транскрибирани със старогръцкото им възстановено произношение, а не според традиционния начин.  
Очакваме с нетърпение и следващите две части, които ще говорят за античния театър и старогръцката религия.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации

Общо показвания