14 август 2014

Латинският - съвременната мода на образованието в САЩ: "Трябва да използваме активно езика, който изучаваме"

"Ако си търсиш работа с латински език, сега един от основните въпроси е: "Говориш ли го?"


Двама професори от Университета на Кентъки - Милена Минкова (доктор по класическа филология на Софийския университет и възпитаник на НГДЕК "Константин Кирил Философ" - б.прев.) и Терънс Тънберг водят семинари и организират летни лагери (или conventicula) по разговорен латински и всъщност комуникират помежду си на латински. Той е техният общ език.

Минкова споделя, че общува на латински с "мнозина колеги от Европа и Америка". Естествено, на факултетни съвети тя и Тънберг говорят на английски, но латинският се е превърнал в техен "нормален език за комуникация". Рим, където Минкова е живяла (тя е преподавала в Папския Салезиански университет - б.прев.), е "столицата на света", caput mundi, но в Лексингтън тя и Тънберг са създали "Nova Roma" заедно с хора, които се чувстват удобно, говорейки на "езика, оформил западния свят". Някои от техните ученици вече изпращат обратно в Лексингтън свои ученици, които да учат в Института по латински език.

Милена Минкова

"Ние сме сякаш дядовци и баби", казва Минкова, имайки предвид удължаването на живота на език, който мнозина са смятали и смятат за мъртъв.

Тънберг от своя страна не отива толкова далеч както някои, които предлагат езикът на Европейския съюз да бъде латинският ("Това е абсурдно!").  Неговият подход е по-практичен - той казва, че "трябва да използваме [активно] езика, който изучаваме".

Да се адаптира езикът към променящия се свят е лесно. Думата "компютър" все пак произлиза от латинския глагол computare - смятам (на латински има два варианта - computatrum и computatorium). А "лаптоп"- отговорът на Тънберг е да прибавим прилагателно и да го наречем преносим компютър - "computatorium gestabile". По отношение на други думи - има някои например, които са общ "жаргон" за всички езици. Един iPad ще е iPad и на латински.

За Washington Post Минкова и Тънберг цитират на латински знаменити фрази на американски президенти, които могат да бъдат чути тук.


Терънс Тънберг

Клаудия Безака, съветник по въпросите на чуждоезиковото обучение във Washington, D.C. споделя виждането, че латинският може да бъде ключ към повишаването на грамотността на учениците като цяло. Някои от училищата в щата са направили латинския задължителен за всички ученици, включително за тези в предучилищна възраст, които тепърва ще усвояват и английския.

Мнозина учители от различни щатове се записват на семинарите по "говорим латински", които Тънберг и Минкова организират и споделят причините: говоренето на латински ще ги направи по-добри учители по латински; ще им помогне да привлекат по-широка група ученици с различни стилове на учене; учениците, които говорят латински, ще "интернализират" структурата на езика, вместо да гледат на синтаксиса като на код, който трябва да бъде дешифриран. 

Като обобщение на всичко казано Джъстин Принцбах, 27-годишен учител по латински, споделя: "Ако си търсиш работа с латински език, сега един от основните въпроси е: "Говориш ли го?" Когато преди четири години кандидатствах за работа, въобще не стана дума за това."

По материали от Washington Post (тук и тук). Снимките са от статиите и от сайта на Университета на Кентъки. Текста състави и преведе Димитър Драгнев.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации

Общо показвания