18 май 2014

"Корективен речник на чужди думи в българския език"; Venia docendi на доц. д-р Йоана Сиракова

През следващата седмица предстоят две събития, за които ни уведомяват сайтът на СУ "Св. Климент Охридски" и сайтът на катедра "Класическа филология" в СУ.

На 19.05.2014 г. (понеделник) от 16 ч в Залата на Представителството на европейската комисия в България ще бъде представена онлайн версията на "Корективен речник на чужди думи в българския език" с автори проф. д-р Мария Костова, проф. д-р Борис Парашкевов, проф. дфн Мирена Славова, доц. д-р Недялка Георгиева и доц. д-р Маргарет Димитрова, преподаватели от Софийския университет. Събитието се организира от катедра "Класическа филология" в рамките на Майските дни на културата на Софийския университет.
Хартиеното издание на речника е дело на Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2012 г. На 20.05.2014 г. (вторник) от 17 ч в Новата конферентна (Огледална) зала в Ректората доц. д-р Йоана Сиракова от катедрата по класическа филология ще изнесе академична лекция по повод избирането ѝ за доцент по класическа филология (латински език и превод). Темата е "Античността в теориите на превода: écriture vs. désécriture". Събитието е в рамките на интердисциплинарния семинар "Phrontisterium classicum".

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации

Общо показвания