30 март 2012

Встъпителна лекция на проф. Петя Янева

На 02.04.2012 г. от 16:30 ч в 176. аудитория на СУ новоизбраният професор по старогръцки език проф. Петя Янева ще изнесе своята встъпителна лекция на тема: "Формиране на гръцката търговска терминология (въз основа на материали от архива на Константин Фотинов)".

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации

Общо показвания