20 март 2012

Phrontisterium Classicum - 26. март

От страницата на катедра "Класическа филология" на СУ:

Уважаеми колеги,
Заповядайте на поредната сбирка на нашия интердисциплинарен семинар Phrontisterium classicum, която ще се проведе на 26 март (понеделник), този път от 18 ч. в 176 ауд. На нея д-р Армен Казарян, ръководител на Катедра "Антична и средновековна архитектура" в Изследователския институт по теория на архитектурата и градското строителство към Руската академия по архитектура и строителство в Москва, ще изнесе лекция на тема "10th-11th Century Architecture on the Balkans and its Armenian Counterpart: the Enigma of Similarities".

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации

Общо показвания