02 септември 2009

Списание "Прометей"

Списание "Прометей" е издавано между 1937 и 1942 г. от Дружеството на приятелите на класическата култура в България. Уредници са били проф. Александър Балабанов, проф. Веселин Бешевлиев и Борис Илиев, но в подготовката на книжките са участвали много учители и ученици от цялата страна. По обективни причини списанието спира да излиза след 1942 г. Възстановено е през 1999 г., но тогава успява да излезе само един брой.
Тук може да се прочете уводната статия на проф. Александър Балабанов, първият ръководител на катедра "Класическа филология" от първия брой на сп. Прометей, април 1937 г.
Тъй като книжките днес се откриват трудно, в няколко публикации ще се представят по-интересни статии отпреди много години. Ето една от тях:
"На 12, 13 и 14 март т.г. [1939] в гр. Пловдив за пръв път се състоя обща конференция на преподавателите по класическите езици от цяла България. Конференцията бе открита и ръководена от главния инспектор по класическите езици г. Крум Димитров. Държаха реферати: г. проф. Димитър Дечев на тема: "Рим и новият свят", и г. проф. Веселин Бешевлиев на тема "Поглед върху развоя на класическата филология в България". Г. проф. Александър Балабанов при препълнен салов в Дома на журналистите държа сказка на тема: "Душата днес и в древността". Освен това се изнесоха два пробни урока, латински и гръцки, пред един седми и един осми класове, които достойно представиха класическия отдел при Пловдивската девическа гимназия." (Сп. "Прометей", година трета, книжка четвърта, март 1939 г.)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации

Общо показвания