07 септември 2009

Инфлация в древността

Инфлация (обезценяване на монетата) е имало и през древността. Първата инфлация е станала през 300 г. сл. Хр. През 267 г. една къща е струвала 2000 драхми, а 40 г. по-късно същата къща е струвала 3840000 драхми. (По сп. "Прометей", год. ІІ, кн. І, декември 1937 г.)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации

Общо показвания