02 септември 2019

Проведе се шестата Лятна школа по класически езици в БългарияОт 24. август до 1. септември 2019 г. отново в Трявна се проведе шестата Лятна школа по класически езици в България. В нея участваха общо 70 души – ученици, студенти и преподаватели от НГДЕК "Св. Константин-Кирил Философ", СУ "Св. Климент Охридски", Първа АЕГ, 9. ФЕГ "Алфонс дьо Ламартин", СМГ „Паисий Хилендарски“, ПЧМГ – София, ЧЕСУ „Дорис Тенеди“, 133. СУ „А.С. Пушкин“, Белградския университет, НБУ и други.

По време на школата бяха проведени над 170 часа занимания, основно по латински и старогръцки, както и по други стари езици като старобългарски, староисландски, персийски и средноанглийски. Бяха четени произведения на Архилох, Солон, Еврипид, Теокрит, Плавт, Хигин, Корнелий Непот, Катул, Хораций, Плутарх, св. Атанасий Велики, Черноризец Храбър, Еразъм и други.

Както всяка година имаше занимания с антична поезия и нейните интерпретации през вековете.

Лекционната част от програмата зае сериозно място в нашата школа през тази година. Бяха проведени общо 12 лекции (в една или две части). Като лектори участваха д-р Иван Петров (МУ-Пловдив), който говори за вътрешната история на латинския език и неговия произход и развитие от гледна точка на езикознанието, а организаторът Димитър Драгнев (СУ „Св. Климент Охридски“) говори за външната история на латинския език през призмата на съвременни изследователи на езиковата история. 

Д-р Димитър Илиев (СУ „Св. Климент Охридски“) разказа за известното антично произведение „Moretum”, възпяващо част от античната кулинария и приписвано на Вергилий, като в неговата лекция имаше и практическа дегустация.

Д-р Лъчезар Томов (НБУ и НГДЕК „Св. Константин-Кирил Философ“) говори по темата „Проблемът за мярката“, в която илюстрира връзката между античната философия и математиката.

Студентът по класическа филология Борислав Петров (СУ „Св. Климент Охридски“) говори за своите изследвания по средноанглийския епос „Sir Orfeo”, а Яна Христова от катедра „Класически изток“ в Софийския университет изнесе лекция за авестийския език и неговото значение за езикознанието.

Д-р Георги Гочев от НБУ разказа за своя опит при превода на Еврипидовата трагедия „Медея“, поставянето ѝ на сцената на Античния театър в Пловдив и свързания с това проект, включващ провеждането на работилници по психодрама, като в рамките на два дни заедно със своята съпруга и специалист в областта Александра Гочева проведе такива работилници с участниците на лятната школа.

Здравко Иванов (възпитаник на СМГ „Паисий Хилендарски“ и многократен златен медалист от международната олимпиада по математическа лингвистика) изнесе лекция за лингвистиката и проведе практическо занимание със задачи по математическа лингвистика.

Ангел Димитров (възпитаник на НГДЕК и многократен лауреат на Националната олимпиада по философия) говори на тема „Историята на една средновековна любов“, посветена на св. Франциск Асизки.

Проф. дфн Искра Христова-Шомова изнесе лекция на тема „Преосмисляне на названия на антични понятия в християнството“.

В два следобеда участниците в школата посетиха някои от музеите и храмовете в Трявна, като при посещението си в Славейковата къща направиха рецитал на произведението „Неразделни“ на Пенчо Славейков на български и латински език (в двата превода на Крум Димитров).

Преподаватели: Димитър Драгнев (СУ „Св. Климент Охридски“, възпитаник на НГДЕК и  Accademia Vivarium Novum в Рим/Фраскати, Италия; организатор на школата), Марта Методиева (преподавател по латински в НГДЕК), Георги Митов (СУ „Св. Климент Охридски, alumnus на НГДЕК и Accademia Vivarium Novum), д-р Иван Петров (МУ-Пловдив), Лука Личитра (Папски Салезиански университет, Рим, alumnus на Accademia Vivarium Novum), доц. д-р Невена Панова (СУ „Св. Климент Охридски), гл.ас. д-р Димитър Илиев (СУ „Св. Климент Охридски), д-р Георги Гочев (НБУ), проф. д-р Воин Неделкович (Белградски университет). 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации

Общо показвания