08 септември 2018

Escuela con clásicos - в Испания също се борят за класическото образование


Днес, 08. септември, пред Министерството на образованието в Мадрид се организира демонстрация в подкрепа на класическото образование. Множество организации са загрижени най-вече за намаления избор от страна на учениците на предмета "Старогръцки език" в рамките на хуманитарния профил. Отскоро в Испания тече и интернет кампания под мотото #EscuelaConClásicos.

Ето и съобщението за събитието, публикувано на страницата culturaclasica.com (оригиналът е тук):

"Мадрид, 06. септември 2018 г.

Осемнадесет испански асоциации и платформи, свързани с изучаването и разпространението на класическото образование, свикват протест в Мадрид,  следващата събота, 8. септември, от 12 ч пред Министерството на образованието, за да изразят своята загриженост за окаяното положение на предметите от цикъла на класическото образование – "Старогръцки език", "Латински език" и "Класическа култура" – в средното и в бакалавърската степен на висшето образование. В частност, акцент е поставен и върху изключително тежкото положение, в което се намира предметът "Старогръцки език".

Много хора, свързани с античния свят или не, смятат, че обучението по предметите латински, старогръцки и антична култура съставлява един основен елемент в образованието на нашите ученици както заради своето специфично съдържание, тясно свързано с нашите езици и култура, така и заради общите ценности на универсалност, хуманизъм, сътрудничество, политически и философски модели, които те предават.

Премахването на хуманитарния профил в много испански институти и колежи и по-специално това на предмета "Старогръцки език" в мнозинството от тях (според достъпните данни предлагането на този предмет е намалено с 50% процента в последните три години) носи опустошителни последици за нашата образователна система. 

На първо място, ограничаване на висококвалифицирани и  мотивирани професионалисти, които ще бъдат задължени да преподават „сродни“ предмети, докато в същото време има ученици, готови и желаещи да получават уроци по латински и старогръцки. 

На второ място, това означава едно истинско неравенство във възможностите за учениците по места и региони, където просто не се предлага хуманитарен профил.

Заради всичко това свиканите общности и колективи държат да дадат гласност на проблема за прогресиращото изчезване пред обществото и образователните власти.  Този проблем се дължи на изброените факти, а не на законодателството, засягащо класическото образование в нашата образователна система.

Не става дума за инициатива против нещо, а само в полза на продължаването на един тип образование, който смятаме за жизнено необходим за нашето общество и за бъдещите поколения.

Организаторите вече изложиха тази своя загриженост в Министерството на образованието и поискаха среща с министъра, за да я предадат от първа ръка – информация от центровете в цяла Испания за това, което се случва, така че да се търсят начини, които могат да спрат и обърнат настоящото положение.

Организатори:

Plataforma Educativa “Escuela con Clásicos”
Sociedad Española de Estudios Clásicos (S.E.E.C.)
Sociedad de Estudios Latinos (SELat)
Asociación Cultura Clásica
Sociedad Española de Bizantinística (SEB)
Asociación Cultural Hispano-helénica (ACHH)
Sociedad Hispánica de Estudios Neohelénicos (SHEN)
Asociación de Profesores de Latín y Griego de Murcia (AMUPROLAG)
Madrid, capital del mito - Asociación de Profesores de Griego, Latín y Cultura Clásica de la Comunidad de Madrid
Associació de Professorat de Llengües Clàssiques de Catalunya (APLEC)
Collegium Latinitatis
Federación Europea de Asociaciones de Profesores de Lenguas y Humanidades Clásicas (EUROCLASSICA)
Asociación Céfiro (Asturias, Profesores de Latín y Griego)
Asociación Internacional Alma Clásica
Ludere et discere, de Sagunto
Plataformama d'Ensenyants de Llatí i Grec (PÈLAG)
Somos de Clásicas
Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA)"

Предаване на текста от испански: Димитър Драгнев, редакция: Анна-Мария Етова.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации

Общо показвания