04 декември 2012

Още една лекция на проф. Виктор Кастелани - за трагедиите на Еврипид

Проф. Виктор Кастелани, който вчера изнесе лекция за боговете и героите в "Илиада" и "Одисея" в рамките на интердисциплинарния семинар "Phrontisterium classicum" на катедра "Класическа филология" в СУ, ще изнесе още една лекция на тема "Most tragic of poets - and most sensational: Euripides' play of divine epiphany". Датата е сряда, 05.12., от 16:00 ч в 176. аудитория.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации

Общо показвания