01 май 2010

Защити на дипломантите по класически езици от НГДЕК

На 23. април в 176 аудитория на СУ се състояха публичните защити на дипломни работи на дипломантите в профили "Латинистика" и "Грецистика". Петима от общо 10 дипломанти бяха оценени с пълни шестици, четирима от тях - в профил "Грецистика" (Димитър Драгнев, Мария Найденова, Мила Маринова и Полина Йорданова по старогръцки и Игнат Тимофеев по латински).

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации

Общо показвания