01 октомври 2009

Новини от 2009 г. (2)

Участие на възпитаници на НГДЕК в международни конкурси, учебна 2008/2009 г.
През тази учебна година ученичките от ХІ клас на НГДЕК "Константин Кирил Философ" Полина Йорданова и Регина Раденкова (с преподавател Лидия Домарадска) взеха участие на Хорациевия конкурс по латински език във Веноза, Италия, проведен на 08.05.2009 г.
Димитър Драгнев и Игнат Тимофеев, също ученици от ХІ клас на НГДЕК (с преподавател Юдит Филипова), взеха участие в ХХІХ Certamen Ciceronianum Arpinas, проведен на 15.05.2009 г. в Арпино, Италия - родното място на Марк Тулий Цицерон.
Въпреки че не бяха отличени с награди, и четиримата участници представиха достойно България и своето училище, защитавайки позициите на НГДЕК в Европа като класическа гимназия, която дава отлична подготовка по латински език, древна история и култура.
Андрей Георгиев, ученик от ХІІ клас на НГДЕК (преподавател Атина Кънева), спечелил регионалния етап на международния конкурс по старогръцки език, организиран от Гръцката държава, бе отличен и на международния етап. Той получи наградата си в Атина в началото на м. септември.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации

Общо показвания